Vi önskar alla våra Valpköpare o Alla Vänner 

En riktig God Jul 
Yvonne Rengren
Österbo Ängesväg 19 
811 98 Österfärnebo 
0768 320749 
mail rengren.yvonne@telia.com